line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
Thai vocabulary with audio
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me


Learn Thai langauge

Sports     robotrobot speed / peoplenormal speed                             Learn Thai vocabulary with audio.

English  Karaoke               Thai
sport  gee-laa กีฬา
  robot  
  people  
line
to play  lên เล่น
  robot  
  people  
line
archery  ying-ta-nuu ยิงธนู
archery
  robot  
  people  
line
badminton  bàet-min-dtân แบดมินตัน
badminton
  robot  
  people  
line
baseball  báyt-s-born เบสบอล
baseball
  robot  
  people  
line
basketball  báat-s-gêt-born บาสเกตบอล
basketball
  robot  
  people  
line
bowling  boo-lîng โบว์ลิง
bowling
  robot  
  people  
line
boxing  muai มวย
boxing
  robot  
  people  
line
cycling  kèe jàk-gra-yaan  ขี่จักรยาน
cycling
  robot  
  people  
line
diving  dam-náam ดำน้ำ
diving
  robot  
  people  
line
fencing  fan-dàap ฟันดาบ
fencing
  robot  
  people  
line
fishing  dtòk-bplaa ตกปลา
fishing
  robot  
  people  
line
soccer  fút-born ฟุตบอล
football
  robot  
  people  
line
golf  górp กอล์ฟ
golf
  robot  
  people  
line
horseback riding  kèe-máa ขี่ม้า
horse
  robot  
  people  
line
judo  yuu-doo ยูโด
judo
  robot  
  people  
line
racing  kàeng-rót แข่งรถ
racing
  robot  
  people  
line
rugby  rák-bêe รักบี้
rugby
  robot  
  people  
line
running  wîng วิ่ง
running
  robot  
  people  
line
shooting  ying-bpeun ยิงปืน
shooting
  robot  
  people  
line
skiing  sa-gee สกี
ski
  robot  
  people  
line
snooker  sa-núk-gêr สนุกเกอร์
snooker
  robot  
  people  
line
swimming  wâai-náam ว่ายน้ำ
swimming
  robot  
  people  
line
table tennis  bping-bporng ปิงปอง
tabletennis
  robot  
  people  
line
tennis  ten-nít เทนนิส
tennis
  robot  
  people  
line
volleyball  worn-lây-born วอลเล่ย์บอล
voleyball
  robot  
  people  
line
weightlifing  yók náam-nàk ยกน้ำหนัก
weightlifing
  robot  
  people  
line
wresting  muai-bplâm มวยปล้ำ
wresting
  robot  
  people  
line
yoga  yoo-ká โยคะ
yoga
  robot  
  people  
 
 


I want to learn Thai